Polityka bezpieczeństwa

  • Informacje przechowywane są i przetwarzane przez stronę www.sklep.nasushi.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

  • Respektujemy prawo do prywatności i wszelkie powierzone nam dane traktujemy jako poufne. Dane, gromadzone podczas rejestracji kont i składania zamówienia są przechowywane na serwerach największej polskiej firmy hostingowej Home.pl sp. z o.o. i nigdy nie zostaną przekazane nieupoważnionym stronom. Ponadto dane wprowadzone przez Użytkownika do systemu są przechowywane w taki sposób, aby uniemożliwić ich utratę w razie awarii. W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami.
  • Wszelkie dane, jakie gromadzimy podczas Twojej obecności na naszej witrynie wykorzystujemy tylko i wyłącznie do celów statystycznych tak, aby lepiej poznać i dostosować się do Twoich preferencji. Zebrane w procesie rejestracji dane klientów służą wyłącznie do realizacji zamówień. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
  • Strona sklep.nasushi.pl" udostępnia każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi, stronę profilową, umożliwiającą wgląd i modyfikację danych.
  •  „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.  Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów.
  • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi: w przypadku dokonania przez Państwa wyboru zwrotu ceny w gotówce, na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.
  • W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionych Produktów według własnego wyboru, bądź osobiście lub w sposób określony w Regulaminie dla dostawy Produktów tj. kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Sprzedawcy podany w pkt. I Regulaminu. Zwroty towarów przyjmowane są wyłącznie na adres: Mariusz Burzyński Isp-Net, ul. Chłodna 35/37, lok 4 00-867 Warszawa. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.