Regulamin konkursu Asia Kitchen w naSushi.pl

Regulamin konkursu z dnia 22.11.2021:


1. Organizatorem Konkursu jest sklep internetowy NaSushi.pl z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Okulickiego 7/9, zwany dalej Organizatorem.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele i współpracownicy Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na terytorium Polski. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

5. Konkurs rozpoczyna się dnia 22.11.21 w momencie opublikowania postu i kończy się w dniu 30.11.21 roku o godzinie 23.59.

6. Konkurs trwa na portalu Facebook oraz Instagram, udział można wziąć w nim nieograniczoną liczbę razy, jednak wygrać tylko raz:

Aby przystąpić do udziału w Konkursie należy:

  • Zaobserwować fanpage NaSushi.pl na Facebooku lub Instagramie (w zależności od portalu, na którym Uczestnik bierze udział w konkursie)

  • W komentarzu oznaczyć jedną osobę oraz napisać, do jakich dań najczęściej wykorzystujecie produkty od NaSushi i Asia Kitchen.

Wszystkie powyższe czynności muszą zostać spełnione.

7. Organizator monitoruje przebieg Konkursu i w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nieuczciwe działanie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestnika z Konkursu, bez ostrzeżenia.

8. W przypadku podejmowania przez osoby trzecie, Uczestników lub osoby zamierzające zostać Uczestnikami, działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań, zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników oraz wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.

9. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

10. Nagrodami w konkursie są:

  • Nagroda główna: zestaw produktów Asia Kitchen.

  • 4 x zestaw do sushi dla 6-8 osób

  • 5 x zestaw do sushi dla 4-6 osób

Zostanie wybranych dziesięciu zwycięzców i każdemu z nich przysługuje jedna nagroda.

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu maksymalnie tygodnia od momentu zakończenia Konkursu, w poście na fanpage’u Organizatora. Wysyłka/odbiór nagród nastąpią w ciągu 14 dni.

12. Organizator poinformuje zwycięzcę o wygranej za pośrednictwem postu z wynikami konkursu opublikowanego na profilu na Facebooku.

13. Wszystkie Zgłoszenia umieszczone pod postem konkursowym na profilu NaSushi.pl wezmą udział w Konkursie. Spośród dokonanych Zgłoszeń, Komisja wybierze zwycięskie zgłoszenia.

14. W przypadku niezgłoszenia się po nagrodę i braku kontaktu ze strony zwycięzcy w ciągu 7 dni, nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi konkursu.

15. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres, adres e-mail przez NaSushi.pl w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

pixel