Zrób zakupy do 19:00 a wyślemy jeszcze dziś
Czas pozostały do wysyłki dzisiaj: 0 h 00 m 00 s
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Cytrynowe trufle z białą czekoladą

2018-11-15
Cytrynowe trufle z białą czekoladą

Syrop kuku­ry­dziany jest skład­nikiem wielu ciast, dese­rów i prze­ką­sek. Spo­śród nich, jed­nymi z wyjąt­kowo pro­stych do przy­go­to­wa­nia słod­ko­ści są cytry­nowe tru­fle z białą cze­ko­ladą. Ich orzeź­wia­jący smak potrafi zaskar­bić sobie uzna­nie nawet tych osób, które za cytry­nami nie prze­pa­dają. Oto­czone war­stewką cukru o dużych krysz­tał­kach, przy­po­mi­nają wyglą­dem pobły­sku­jące gwiazdy. To ele­gancki deser, który wspa­niale zapre­zen­tuje się na przy­ję­ciu czy pro­szo­nym obie­dzie, a także zna­ko­mity domowy sma­ko­łyk, któ­remu nie spo­sób się oprzeć. Już samo ich przy­rzą­dza­nie może być praw­dziwą przy­jem­no­ścią!

Składniki na ok. 20-30 trufli:

  • 30 dag pokrojonej białej czekolady dobrej jakości
  • 1 łyżeczka syropu kukurydzianego
  • otarta skórka z połowy cytryny
  • 6 łyżek stołowych śmietany kremówki
  • 2 łyżki stołowe niesolonego masła
  • 1 łyżka stołowa soku z cytryny
  • kropla ekstraktu cytrynowego lub olejku cytrynowego
  • gruboziarnisty cukier (lub cukier puder) do pokrycia

Przygotowanie:

Do miski wrzu­camy cze­ko­ladę i masło. Miskę sta­wiamy na garnku z gorącą wodą i mie­szamy do roz­pusz­cze­nia skład­ni­ków. Możemy też na 30 sekund wsta­wić naczy­nie do mikro­fa­lówki, paro­krot­nie prze­mie­szać i pozo­sta­wić je tam jesz­cze na 20 sekund.

Do małego ron­delka wle­wamy kre­mową śmie­tanę oraz syrop kuku­ry­dziany. Pod­grze­wamy na śred­nim ogniu do momentu, aż na brze­gach poja­wią się bąbelki. Gdy tylko śmie­tana osią­gnie odpo­wiedni stan, prze­le­wamy ją do miski z roz­to­pioną cze­ko­ladą i dobrze mie­szamy, aż skład­niki połą­czą się w gładką masę. Wciąż mie­sza­jąc, doda­jemy sok z cytryny, kro­plę eks­traktu cytry­no­wego oraz skórkę cytry­nową. Po osty­gnię­ciu, przy­go­to­waną masę wsta­wiamy do lodówki na 1–2 godziny. Pro­ces schła­dza­nia możemy przy­śpie­szyć poprzez wsta­wie­nie jej do zamra­żal­nika.

Kiedy masa odstoi już swoje, wycią­gamy ją z lodówki i zbie­ramy łyżeczką lub małą łyżką do lodów. W przy­padku pierw­szej metody for­mu­jemy kulki w dło­niach, po czym dokład­nie obta­czamy je w cukrze tak, aby były cał­ko­wi­cie pokryte. Możemy też ude­ko­ro­wać je z wierz­chu odro­biną star­tej skórki cytry­no­wej. Gotowe! Jeśli udało się Wam wytrwać do tego momentu bez pod­ja­da­nia, może­cie być z sie­bie naprawdę dumni – macie wyjąt­kowo silną wolę! Tru­fle nie­źle prze­cho­wują się w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej, ale dla pew­no­ści można je trzy­mać w lodówce. Słod­kiego odkry­wa­nia. :)

Polecane

pixel